Pakiet 2 szkoleń online ZM: Rekreacja w mieście, 23.05.2024 i Publiczne place zabaw – budowa i utrzymanie w kontekście nowych przepisów, 13.06.2024

Pakiet 2 szkoleń online ZM: Rekreacja w mieście, 23.05.2024 i Publiczne place zabaw – budowa i utrzymanie w kontekście nowych przepisów, 13.06.2024

Rejestracja
Uczestnik - start zapisów
Rejestracja zakończona 12.05.2024 23:59
258,00 PLN + VAT
317,34 PLN brutto
zakończona

Uczestnik
Rejestracja zakończona 13.06.2024 10:00
458,00 PLN + VAT
563,34 PLN brutto
zakończona

Opis wydarzenia
Pakiet dwóch szkoleń: ZM: Rekreacja w mieście, 23.05.2024 i Publiczne place zabaw – budowa i utrzymanie w kontekście nowych przepisów, 13.06.2024

Szkolenie online: Rekreacja w mieście, 23.05.2024


Czy w mieście można odpocząć? Z pewnością! W przebodźcowanej rzeczywistości i natłoku codziennych obowiązków poszukujemy chwili wytchnienia, a więc i miejsc w których możemy uprawiać sport, wypocząć biernie, zregenerować siły i spędzić miło czas w pojedynkę lub w towarzystwie. Dlatego też potrzebujemy skwerów, parków, bulwarów i przede wszystkim kontaktu z naturą.


Jak wyglądają przestrzenie rekreacyjne w Polsce?
W jaki sposób zagospodarować miejsce, by odpowiadało potrzebom zróżnicowanych grup społecznych?
Co zrobić by miejsca rekreacji tętniły życiem i cieszyły się dużą popularnością?
W co doposażać przestrzenie rekreacyjne?
Jakie gatunki roślin wprowadzać?
Czy miejskie strefy rekreacji mogą stanowić element strategii pokonywania barier urbanistycznych?


Poznaj odpowiedzi na te pytania i weź udział w szkoleniu online organizowanym przez redakcję miesięcznika "Zieleń Miejska".


Planowana tematyka szkolenia*

Projektowanie obiektów rekreacyjnych w dobie kryzysu ekonomicznego i klimatycznego
Wypoczynek czynny i bierny w mieście
Skwer jako wielofunkcyjna przestrzeń
Miejskie strefy rekreacji jako element strategii pokonywania barier urbanistycznych
Rekreacja twórcza
Bezpieczeństwo mikrobiologiczne na miejskich placach zabaw


*Organizatorzy zastrzegają możliwość zmian w programie.

Szczegóły na: https://rekreacja.abrys.pl/
Szkolenie online: Publiczne place zabaw – budowa i utrzymanie w kontekście nowych przepisów, 13.06.2024


Z dniem 1 sierpnia 2024 roku wchodzi w życie nowelizacja Rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Nowe przepisy zmieniają sytuację publicznych placów zabaw w Polsce, zarówno pod kątem etapu planowania i inwestycji, jak i późniejszego ich utrzymania. Tym samym stanowią wyzwanie dla inwestorów i zarządców tych obiektów. W Rozporządzeniu znalazło się wiele istotnych zapisów, a przy określaniu nowych wymogów sugerowano się odnośnymi Polskimi Normami (czyli z grupy PN-EN 1176) oraz opracowaniem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z 2022 r. pt. "Bezpieczny plac zabaw. Poradnik dla administratorów i właścicieli", którego współautorem jest Dominik Berliński z Centrum Kontroli Placów Zabaw.

To właśnie Dominik Berliński będzie podczas szkolenia wyjaśniał zawiłości poszczególnych zapisów i podawał ich praktyczną interpretację, w kontekście obowiązków nakładanych na inwestorów i zarządców placów zabaw. 

W trakcie szkolenia odpowie m.in. na te pytania:
• Jakie zmiany pociąga za sobą nowelizacja rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jeśli chodzi o publiczne place zabaw?• Jakie nowe obowiązki nakłada się na inwestorów i zarządców tych obiektów?• Na czym polega utrzymanie placów zabaw w świetle nowych przepisów?

Weź udział w szkoleniu online organizowanym przez redakcję miesięcznika "Zieleń Miejska".


Planowana tematyka szkolenia*

Blok I: Omówienie poszczególnych zapisów §40 nowego Rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie:


• Kiedy powstaje obowiązek budowy placu zabaw?

• Kontekst odległości placu zabaw od budynków i in., jego powierzchni, podziału na części i nasłonecznienia

• Kiedy powstaje obowiązek budowy miejsca rekreacyjnego?

• Kontekst dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami

• Ogrodzenie – wymagania, rodzaje, rozwiązania nietypowe

• Plac zabaw na dachu

• Co z salami zabaw?

Blok II: Wymóg zapewnienia zgodności z Polskimi Normami i wynikające z tego skutki dla zarządców

• Kontrola pomontażowa, w tym badanie nawierzchni

• Kompetencje osób przy kontroli odbiorowej

• Przeglądy okresowe z naciskiem na kompetencje osób

• System zarządzania – wymagania normy i praktyczne, cyfrowe rozwiązania*Organizatorzy zastrzegają możliwość zmian w programie.

Szczegóły na: https://placezabaw.abrys.pl/


Dlaczego warto wziąć udział?
 • Autorski program konferencji Abrysu
 • Kilka godzin interesujących prelekcji
 • Możliwość zadawania pytań
 • Brak kosztów dojazdu
 • Oszczędność czasu
 • Dostęp do nagrania z konferencji

Do udziału w wydarzeniu zapraszamy m.in.:
 • właścicieli i zarządców placów zabaw
 • architektów
 • architektów krajobrazu
 • producentów
 • montażystów

Uczestnicy otrzymają:
 • Imienne zaświadczenie udziału
 • Zapis wideo szkolenia, zapis czatu


UWAGA: Niedokonanie wpłaty nie jest równoznaczne z rezygnacją z udziału. Zamiast zgłoszonej osoby w szkoleniu może wziąć udział inny pracownik firmy. Istnieje możliwość anulacji zgłoszenia na szkolenie do pięciu dni przed wydarzeniem.

Koszt udziału w szkoleniu dla przedstawicieli jednostek opłacających udział w spotkaniu w co najmniej 70% ze środków publicznych zwolniony jest z VAT.

Osoby prywatne proszone są o uiszczenie należności na minimum 2 dni przed wydarzeniem.

Proforma generowana jest automatycznie, faktury będą wystawiane po wydarzeniu. Termin płatności 14 dni.

Termin i miejsce
Rozpoczęcie:
23.05.2024 09:00
Zakończenie:
13.06.2024 10:00

On-line / Platforma ZOOM

Strona wydarzenia:
https://placezabaw.abrys.pl/

Udostępnij znajomym:

Organizator

Abrys Sp. z o.o.

ul. Daleka 33, 60-124 Poznań

[email protected]

728 971 345

pl